top of page
הרצאות וסדנאות באסטרולוגיה

הרצאות וסדנאות באסטרולוגיה בהנחיית גיא מטרסו

אסונות באסטרולוגיה

כיצד ניתן לחזות אירועים טרגיים דרך המפה האסטרולוגית

מהעבר המופלא ועד להווה

סדנה על אסטרונומיה, היסטוריה והקשר האסטרולוגי

הסודות החבויים של מיקומי הבתים

סדנה על המבנה המיוחד של המפה והתחומים החשובים בחיינו, קריירה, פרנסה, בריאות, ילדים

צופן המזלות

סדנה על המבנה הייחודי של כל אחד מהמזלות

אסטרולוגיה פיננסית

איפה הכסף מתחבא במפה? האם נהיה עשירים? במה כדאי להשקיע? האם ניתן לחזות מגמות בשוק ההון באמצעות האסטרולוגיה?

אסטרולוגיה מדינית

סדנה על אסטרולוגיה של מדינת ישראל, כיצד המפה מחולקת ואיך ניתן לחזות אירועים מדיניים חשובים

על גורלות ותיקונים אישיים

מהי תכלית קיומנו, מדוע באנו לכדור הארץ במזל שלנו ומהו התיקון האישי

אסטרולוגיה הוררית

סדנה על פתיחת מפות שאלה, כיצד ניתן לענות תשובות מדויקות לשאלות ממוקדות.

אסטרונומיה, מיתולוגיה ואסטרולוגיה

הכרת מערכת השמש מההיבט האסטרולוגי, הבנת הסמלים האסטרולוגים וסיפורי המיתולוגיה הקשורים אליהם.

שיטות חיזוי

סדנה על טכניקות חיזוי. קידומים ראשיים ומשניים, מעברים קדמיים ואחוריים, חזרת שמש, והקשתה שימשית.

אסטרונומיה, מיתולוגיה ואסטרולוגיה

הכרת מערכת השמש מההיבט האסטרולוגי, הבנת הסמלים האסטרולוגים וסיפורי המיתולוגיה הקשורים אליהם.

אסטרולוגיה חגי ישראל וסיפורי התנ״ך

לוח השנה העברי מבוסס על תנועת השמש והירח. בסדנה זו נחשוף את הקשר בין חגי ישראל לאירועים אסטרולוגיים ואת הסמלים האסטרולוגיים המצפנים בסיפורי התנ״ך.

bottom of page