top of page

מדיניות פרטיות 

מאחר שהגוף (גיא מטרסו - אסטרולוגיא) (להלן ”העסק") מכבד את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהוא מנהל ומפעיל. (להלן -"האתר"), החליט גיא מטרסו - אסטרולוגיא לפרסם את מדיניותו ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והוא מתחייב כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

 

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי העסק ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמש העסק במידע, הנמסר לו על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידו בעת השימוש באתר. 

 

כללי

 

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמו ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית ועוד.

 

רישום לשירותים 

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת רכישת מוצרים בו, העסק יבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים. 

מאגר המידע 

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של העסק ובאחריותו.

 

השימוש במידע

 השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

 • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים .

 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.

 • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

 • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר - לרבות פרסום מידע ותכנים.

 • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך

 

המידע שישמש את העסק יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

העסק  מעונינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי 

 מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. 

העסק לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים.

מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית. 

 

מסירת מידע לצד שלישי 

העסק לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן: 

 • אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה 

 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין העסק שתחייב חשיפת פרטיך;.

 • אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין; 

 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי; 

 • אם העסק ימכור או יעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו. 

 

Cookies 

אתר העסק משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

פרסומות של צדדים שלישיים 

העסק מתיר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של העסק

אבטחת מידע 

העסק מיישם באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, העסק לא מתחייב ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. 

זכות לעיין במידע 

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות  ravit@astrologuy.com או באמצעות בדואר רגיל אל: גיא מטרסו - אסטרולוג, רח׳ ההגנה 17 אור יהודה.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי העסק משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע

שינויים במדיניות הפרטיות 

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.

 

תאריך עדכון: 27 יולי 2010

Privacy Policy

Privacy policy

 1. Introduction

 

  1. The privacy of our website visitors is very important to us, and we are committed to safeguarding it. This policy explains what we do with your personal information.

  2. Consenting to our use of cookies in accordance with the terms of this policy when you first visit our website permits us to use cookies every time you visit our website.

 1. Credit

 

  1. This document was created using a template from SEQ Legal (seqlegal.com) and modified by Astrologuy (www.astrologuy.com)

 1. How we collect your personal data

 

The following types of personal information may be collected, stored, and used:

 

  1. Information about your computer including your IP address, geographical location, browser type and version, and operating system

  2. Information about your visits to and use of this website including the referral source, length of visit, page views, and website navigation paths.

  3. Information that you enter when you register with our website, such as your email website.

  4. Information that you enter when you create a profile on our website. For example, your name, profile pictures, gender, birthday, relationship status, interests and hobbies, educational details, and employment details.

  5. Information that you enter in order to set up subscription to our emails and/or newsletters.

  6. Information that is generated while using our website, including when, how often, and under what circumstances you use it.

  7. Information relating to anything you purchase, services you use, or transaction you make through our website, which includes your name, address, telephone number, email address, and credit card details.

  8. Information that you post to our website with the intention of publishing it on the internet.

  9. Any other personal information you send to us.

 

 1. Using Personal Information

 

Personal information submitted to us through our website will be used for the purposes specified in this policy or on the relevant pages of the website. We may use your personal information for the following:

    1.    Administering our website and business

 

  1. Personalizing our website for you

 

  1. Enabling your use of the services available on our website

 

  1. Sending you goods purchased through our website

 

  1. Supplying services purchased through our website

 

  1. Sending statements, invoices, and payment reminders to you, and collecting payments from you.

  2. Sending you on-marketing commercial communications

 

  1. Sending you email notifications you have specifically requested.

 

  1. Sending you our email newsletter if you signed up for it (you can unsubscribe at any time).

  2. Sending you marketing communications relating to our business or the businesses of third parties which we think may be of interest to you.

  3. Providing third parties with statistical information about our users.

 

  1. Dealing with inquiries and complaints made by or about you relating to our website

  2. Keeping our website secure and prevent fraud.

 

  1. Verifying compliance with the terms and conditions governing the use of our website.

  2. Other uses.

 

If you submit personal information for publication on our website, we will publish and otherwise use that information in accordance with the license you grant us.

Your privacy settings can be used to limit the publication of your information on our website and can be adjusted using privacy controls on the website.

We will not, without your expressed consent, supply your personal information to any third party for their or any other third party’s direct marketing.

 1. Disclosing personal information

 

We may disclose your personal information to any of our employees, officers, insurers, professional advisers, agents, suppliers, or subcontractors as reasonably necessary for the purposes set out in this policy.

 

We may disclose your personal information to any member of our group of companies (this means our subsidiaries, our ultimate holding company and all its subsidiaries) as reasonably necessary for the purposes set out in this policy.

 

We may disclose your personal information:

    1.    to the extent that we are required to do so by law;

 • in connection with any ongoing or prospective legal proceedings;

 • in order to establish, exercise, or defend our legal rights (including providing information to others for the purposes of fraud prevention and reducing credit risk);

 • to the purchaser (or prospective purchaser) of any business or asset that we are (or are contemplating) selling; and

 • to any person who we reasonably believe may apply to a court or other competent authority for disclosure of that personal information where, in our reasonable opinion, such court or authority would be reasonably likely to order disclosure of that personal information.

 

Except as provided in this policy, we will not provide your personal information to third parties.

 

 1. International data transfers

 

  1. Information that we collect may be stored, processed in, and transferred between any of the countries in which we operate in order to enable us to use the information in accordance with this policy.

  2. Information that we collect may be transferred to the following countries which do not have data protection laws equivalent to those in force in the European Economic Area: the United States of America, Russia, Japan, China, and India.

  3. Personal information that you publish on our website or submit for publication on our website may be available, via the internet, around the world. We cannot prevent the use or misuse of such information by others.

  4. You expressly agree to the transfers of personal information described in this Section F.

 

 1. Retaining personal information

 

  1. This Section G sets out our data retention policies and procedure, which are designed to help ensure that we comply with our legal obligations regarding the retention and deletion of personal information.

  2. Personal information that we process for any purpose or purposes shall not be kept for longer than is necessary for that purpose or those purposes.

  3. Notwithstanding the other provisions of this Section G, we will retain documents (including electronic documents) containing personal data:

   1. to the extent that we are required to do so by law;

   2. if we believe that the documents may be relevant to any ongoing or prospective legal proceedings; and

   3. in order to establish, exercise, or defend our legal rights (including providing information to others for the purposes of fraud prevention and reducing credit risk).

 

 1. Security of your personal information

 

  1. We will take reasonable technical and organizational precautions to prevent the loss, misuse, or alteration of your personal information.

    2.    We will store all the personal information you provide on our secure (password- and firewall-protected) servers.

 • All electronic financial transactions entered into through our website will be protected by encryption technology.

 • You acknowledge that the transmission of information over the internet is inherently insecure, and we cannot guarantee the security of data sent over the internet.

 • You are responsible for keeping the password you use for accessing our website confidential; we will not ask you for your password (except when you log in to our website).

 

 1. Amendments

 

We may update this policy from time to time by publishing a new version on our website. You should check this page occasionally to ensure you understand any changes to this policy. We may notify you of changes to this policy by email or through the private messaging system on our website.

 

 1. Your rights

 

You may instruct us to provide you with any personal information we hold about you; provision of such information will be subject to the following:

 

  1. the payment of a fee

  2. the supply of appropriate evidence of your identity (for this purpose, we will usually accept a photocopy of your passport certified by a notary plus an original copy of a utility bill showing your current address).

 

We may withhold personal information that you request to the extent permitted by law.

 

You may instruct us at any time not to process your personal information for marketing purposes.

 

In practice, you will usually either expressly agree in advance to our use of your personal information for marketing purposes, or we will provide you with an opportunity to opt out of the use of your personal information for marketing purposes.

 

 1. Third party websites

 

Our website includes hyperlinks to, and details of, third party websites. We have no control over, and are not responsible for, the privacy policies and practices of third parties.

 

 1. Updating information

 

Please let us know if the personal information that we hold about you needs to be corrected or updated.

 

 1. Cookies

Our website uses cookies. A cookie is a file containing an identifier (a string of letters and numbers) that is sent by a web server to a web browser and is stored by the browser. The identifier is then sent back to the server each time the browser requests a page from the server. Cookies may be either “persistent” cookies or

“session” cookies: a persistent cookie will be stored by a web browser and will remain valid until its set expiry date, unless deleted by the user before the expiry date; a session cookie, on the other hand, will expire at the end of the user session, when the web browser is closed. Cookies do not typically contain any information that personally identifies a user, but personal information that we store about you may be linked to the information stored in and obtained from cookies. We use both session and persistent cookies on our website.

 

  1. The names of the cookies that we use on our website, and the purposes for which they are used, are set out below:

 

a. we use Google Analytics and Adwords on our website to recognize a computer when a user visits the website / track users as they navigate the website / enable the use of a shopping cart on the website / improve the website’s usability / analyze the use of the website / administer the website / prevent fraud and improve the security of the website / personalize the website for each user / target advertisements which may be of particular interest to specific users / describe purpose(s);

 

  1. Most browsers allow you to refuse to accept cookies—for example:

   1. in Internet Explorer (version 10) you can block cookies using the cookie handling override settings available by clicking “Tools,”

“Internet Options,” “Privacy,” and then “Advanced”;

   1. in Firefox (version 24) you can block all cookies by clicking “Tools,”

“Options,” “Privacy,” selecting “Use custom settings for history” from the drop-down menu, and unticking “Accept cookies from sites”; and

   1. in Chrome (version 29), you can block all cookies by accessing the “Customize and control” menu, and clicking “Settings,” “Show

advanced settings,” and “Content settings,” and then selecting “Block sites from setting any data” under the “Cookies” heading.

 

Blocking all cookies will have a negative impact upon the usability of many websites. If you block cookies, you will not be able to use all the features on our website.

 

  1. You can delete cookies already stored on your computer—for example:

   1. in Internet Explorer (version 10), you must manually delete cookie files (you can find instructions for doing so

at http://support.microsoft.com/kb/278835 );

   1. in Firefox (version 24), you can delete cookies by clicking “Tools,” “Options,” and “Privacy”, then selecting “Use custom settings for history”, clicking “Show Cookies,” and then clicking “Remove All Cookies”; and

   2. in Chrome (version 29), you can delete all cookies by accessing the “Customize and control” menu, and clicking “Settings,” “Show

advanced settings,” and “Clear browsing data,” and then selecting

“Delete cookies and other site and plug-in data” before clicking “Clear browsing data.”

  1. Deleting cookies will have a negative impact on the usability of many websites.

bottom of page